Bestyrelse

Bestyrelsen for Kvindeforum Skjern:
 
Formand
 
 
Birgit Sig
Hasselengen 75, 8361 Hasselager 
 
Tlf.: 23 26 47 04
birgitsig@skjern-net.dk
 
Næstformand
 
Gerda Christiansen
Solsortevej 8, 6900 Skjern
Tlf.:53 56 28 61
tenna@post.tele.dk
 
Kasserer
 
 
Bodil Visgaard
Vester Birk 9, 6900 Skjern
 
 Tlf. 29 92 75 64
bodilvisgaard@icloud.com
 
Sekretær
 
 
Anemarie Lauritsen
Fredensgade 38A, 6900 Skjern
 
Tlf.: 53 54 67 33
anelau@live.dk
 
Medlem
 
 
Hanne Gade
Kastanievej 20, 6900 Skjern 
Tlf. 61 33 94 38
hanne@gadekjaer.dk
Suppleant
 
 
Inge Andersen
Engtoften 17, 6900 Skjern
 
Tlf. 40 26 68 65
engtoften17@gmail.com
 
 Suppleant
 
 
Birgit Reenberg
Østre Allé 66, 6900 Skjern 
 
Tlf. 42 52 40 43 
birgit@reenberg.dk