Formål / Formål

Formål


Vort formål
Kvindeforum Skjern er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Foreningen er en upolitisk forening hvis formål er:
Afholdelse af arrangementer og foredrag, der bl.a. afspejler kvinders liv og udfordringer og fungerer som et mødested for kvinder i alle aldre.
Som medlem kan optages enhver med interesse for foreningen.
Indmeldelse sker til bestyrelsen og udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden den 1.oktober og regnes fra den påfølgende 1.januar.