Formål

Foreningens formål er:
Afholdelse af arrangementer og foredrag, der bl.a. afspejler kvinders liv og udfordringer og fungerer som et mødested for kvinder i alle aldre.
Som medlem kan optages enhver med interesse for foreningen.
Indmeldelse sker til bestyrelsen.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden den 1. oktober og regnes fra den følgende 1. januar.
 
"Ingen kan alt, men flere kan mere. Bland dig, så nye ting sker...."